Portfolio

Plakaty: Postery medyczne

| Plakaty konferencyjne | Postery medyczne | Afisze teatralne | Inne plakaty |

Postery medyczna wykonuję od 2001 roku. Współpracowałem z firmami Johnson&Johnson, Pfizer, GSK, Novonordisk, Novartis, HTA Consulting oraz Fundacją Watch Health Care.
Zakres pracy: zdjęcia produktów, grafika wektorowa, rysunki anatomiczne, projekty graficzne, skład i przygotowanie do druku
Poniżej wybrane przykłady posterów


Plakat medyczny