Portfolio: Wydawnictwa

Wydawnictwa

Książki

Do tej pory złożyłem 6 książek - jestem współautorem jednej z nich oraz wydawcą kolejnej. Cztery pozycje poświęcone są systemowi ochrony zdrowia, jedna to monografia dermatologiczna na temat pokrzywki, a jedna jest pracą naukową o utworach Mozarta.

Zakres pracy: redakcja i korekta tekstu, projekt okładki, obróbka skanów, zdjęcia, opracowanie grafiki, projekt typograficzny, skład i przygotowanie do druku

Foldery

Foldery regularnie składam od 2005 roku. Do tej pory wykonałem ich około 40. Najczęściej wykonuję całość prac nad folderem: od koncepcji marketingowej, przez redakcję tekstów i wykonanie zdjęć, po skład i koordynację druku.

Zakres pracy: autorstwo, redakcja i korekta tekstów, koncepcje marketingowe, rysunki i zdjęcia, projekty okładek, opracowanie grafiki, projekty typograficzne, skład i przygotowanie do druku

Programy teatralne

Programy teatralne wykonywałem w latach 2002-2006, w czasie pracy w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Zapewniałem w tym zakresie obsługę wszystkich scen Teatru: Duża Scena, Miniatura, Scena w Bramie, Krakowski Salon Poezji, Scena przy Pompie. W zakładce Wydawnictwa prezentuję jedynie programy wydawane w formie książeczek. Pozostałe programy znajdują się w zakładkach Krakowski Salon Poezji i Ulotki.

Zakres pracy: zdjęcia aktorów, obróbka skanów, opracowanie grafiki, projekty graficzne, współredakcja i korekta tekstu, skład i przygotowanie do druku

Krakowski Salon Poezji

Krakowski Salon Poezji to zainicjowane przez Annę Dymną w 2002 roku cotygodniowe spotkania miłośników poezji. W sezonie teatralnym Salony odbywaja się w każdą niedzielę w foyer Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
W latach 2002-2006 złożyłem 149 programów - od 6. do 156. spotkania Krakowskiego Salonu Poezji. Rozbieżność między ilością programów a liczbą spotkań wynika ze zmian terminów lub braku programu z powodu zdarzeń losowych (np. awaria maszyn w drukarni, brak prądu w teatrze).

Zakres pracy: obróbka skanów, zdjęcia, opracowanie grafiki, skład i przygotowanie do druku

Proceedings

Proceedings to zbiór materiałów szkoleniowo-wykładowych, opracowanych jako spójna całość na potrzeby konkretnej konferencji, sympozjum lub szkolenia. Znajdują się w nim treści prezentowane przez prelegentów w trakcie wystapień lub przynajmniej zapowiedzi prezentowanej tematyki w postaci abstraktów.

Zakres pracy: projekt typograficzny, skład i przygotowanie do druku