Portfolio: Plakaty

Plakaty

Plakaty konferencyjne

Plakaty konferencyjne wykonuję od 2004 roku. Większość powstała w wyniku pracy przy organizacji Międzynarodowego Sympozjum EBHC Stowarzyszenia CEESTAHC. Współpracowałem również z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Zakres pracy: zdjęcia obiektów konferencyjnych, grafika wektorowa, obróbka skanów, projekty graficzne, skład i przygotowanie do druku

Postery medyczne

Postery medyczna wykonuję od 2001 roku. Współpracowałem z firmami Johnson&Johnson, Pfizer, GSK, Novonordisk, Novartis, HTA Consulting oraz Fundacją Watch Health Care.

Zakres pracy: zdjęcia produktów, grafika wektorowa, rysunki anatomiczne, projekty graficzne, skład i przygotowanie do druku

Afisze teatralne

Afisze teatralne wykonywałem w latach 2002-2006, w czasie pracy w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Zapewniałem w tym zakresie obsługę wszystkich scen Teatru: Duża Scena, Miniatura, Scena w Bramie, Krakowski Salon Poezji, Scena przy Pompie oraz wydarzeń specjalnych, takich jak: występ Rambert Dance Company, Festiwal Dedykacje.
Często na potrzeby wykonania plakatu robiłem zdjęcia aktorów, m.in. Bartka Kasprzykowskiego, Andrzeja Młynarczyka, Katarzyny Galicy, Marcina Steca.

Zakres pracy: zdjęcia aktorów, obróbka skanów, projekty graficzne, skład i przygotowanie do druku

Inne plakaty

Inne plakaty to te wszystkie, które nie mieszczą się w wymienionych wyżej kategoriach. Są to plakaty z koncertów, konkursów i warsztatów muzycznych.

Zakres pracy: fotografia, grafika wektorowa, obróbka skanów, projekty graficzne, skład i przygotowanie do druku