Referencje

Zapraszam do zapoznania się z moim portfolio.

HTA Consulting

Maciej Dziadyk ściśle współpracował z HTA Consulting od 2002 do 2011 roku, zapewniając całościową obsługę graficzną naszej firmy.

W tym czasie realizował następujące zadania:

 • skład druków (książki, plakaty, foldery, ulotki i inne)
 • koordynacja druku
 • projektowanie grafiki do systemów reklamowych i gadżetów
 • tworzenie animacji flash
 • tworzenie prezentacji
 • tworzenie grafik i rysunków
 • fotografia
 • opracowywanie koncepcji marketingowych
 • copywriting
 • korekta i redakcja tekstów
 • projektowanie stron internetowych
 • zarządzanie stroną internetową

W realizacji ww. zadań posługiwał się następującymi programami:

 • Microsoft Office
 • CorelDraw 8
 • Adobe Photoshop CS2
 • Adobe InDesign CS2
 • Adobe Illustrator CS2
 • Adobe PageMaker 6.5
 • Macromedia Flash 5 i MX, Adobe Flash CS3
 • HTML, PHP, JavaScript, ActionScript 2.0

Powierzone zadania wykonywał sumiennie solidnie z zaangażowaniem. Prace kreatywne (animacje, kartki świąteczne) wykonywane przez pana Dziadyka cieszyły się zainteresowaniem odbiorców z uwagi na nieszablonowe podejście do problemu. Współpraca układała się bezkonfliktowo.

Z poważaniem
Robert Plisko

Kraków, 2 sierpnia 2011

HTA Consulting

do góry

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Pan Maciej Dziadyk pracował w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w okresie 1.03.2002 r. do 28.02.2006 r. Był zatrudniony na stanowisku "specjalisty ds. wydawniczych".

Praktycznie do jego obowiązków należało opracowanie graficzne, skład komputerowy oraz nadzorowanie procesu druku większości wydawnictw teatralnych: programów, ulotek reklamowych, afiszy repertuarowych, afiszy ze sztuk, dwumiesięcznych informatorów repertuarowych, tak w zakresie repertuaru podstawowego, jak i wszystkich dodatkowych działań Teatru: Sceny w Bramie, Sceny przy Pompie, Krakowskiego Salonu Poezji itp. Do obowiązków p. Dziadyka należały również bieżące sprawy Teatru, takie jak opracowanie okazjonalnych listów gratulacyjnych i powinszowań, kart świątecznych, anonsów prasowych, identyfikatorów parkingowych itp., jak również pośrednia opieka nad stroną internetową.

Tak ogromny zakres obowiązków nie jest w teatrze łatwy do udźwignięcia przez jednego człowieka, szczególnie z powodu nieprzewidywalności kolejnych zadań i niezwykle krótkiego czasu realizacji.

P. Maciej Dziadyk wywiązywał się ze stawianych przed nim zadań wzorowo. Był sumienny, obowiązkowy i samodzielny. Nie istniały dla niego trudności nie do pokonania, ani merytoryczne, ani terminowe.

P. Maciej Dziadyk oprócz zdolności technicznych i manualnych, oprócz świetnej znajomości komputera i oprogramowania graficznego, posiada niepoślednie zdolności artystyczne, głównie rysownicze i fotograficzne. Potrafi syntetycznie myśleć, a efekty tego myślenia przelewać na obraz - znak graficzy.

P. Maciej Dziadyk odszedł z Teatru na własną prośbę, z chęci doskonalenia i rozszerzania swoich umiejętności zawodowych o obszary, z którymi w teatrze nie miał szansy się zetknąć.

Dyrektora Naczelny i Artystyczny
Krzysztof Orzechowski

Kraków, 28 lutego 2006

HTA Consulting

do góry

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Maciej Dziadyk pracował w Dziale Promocji Teatru im. Juliusza Słowackiego pod moim kierownictwem od 10 października 2002 do 15 maja 2005 roku na stanowisku specjalisty ds. wydawniczych, łącząc obowiązki: grafika, operatora DTP, fotoedytora, fotografa i copywritera.

W tym czasie pisał również teksty reklamowe do spektakli i innych projektów Teatru, pracował nad projektem budżetu Działu Promocji, pomagał w organizacji wystaw, wspierał Dział Produkcji (szkice techniczne, wizualizacje, pomysły rozwiązań inżynierskich), był członkiem komisji przetargowych oraz dokumentował zbiory teatralne.

Maciej Dziadyk posługuje się następującymi programami:

 • Adobe Photoshop
 • Adobe PageMaker
 • CorelDraw
 • Macromedia Flash
 • Microsoft Office - cały pakiet

Posiada także wiedzę o technikach drukarskich, zapewniającą bezproblemową współpracę z firmami poligraficznymi. Koordynuje realizację zleceń w sposób efektywny i sprawny. Egzekwuje należytą jakość usług poligraficznych, zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finalizuje procedury formalne. Ponadto fotografuje w kliku technikach: 35mm, 120 i fotografia cyfrowa. Jego prace fotograficzne często stanowiły materiał reklam, afiszy, ogłoszeń.

Jest lojalnym, dobrze zorganizowanym, terminowym i życzliwym pracownikiem.

Małgorzata Zacharko
Kierownik Działu Promocji
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Kraków, 15 maja 2005

HTA Consulting

do góry

Biura Usług Informatycznych "Transmission" s.c.

Pan Maciej Dziadyk od 1999.12.31 do 2001.06.30 pracował w naszej firmie na stanowisku Specjalista ds. Obsługi Klienta.

Pan Maciej wykazał szczególne zainteresowania w zakresie tworzenia grafiki komputerowej, których nie mógł w pełni wykorzystać w czasie pracy na w/w stanowisku.

Z poważaniem
Dyrektor ds. Handlowych
mgr inż. Janusz Osuch

Kraków, 30 czerwca 2001

HTA Consulting

do góry