Portfolio

Plakaty: Plakaty konferencyjne

| Plakaty konferencyjne | Postery medyczne | Afisze teatralne | Inne plakaty |

Plakaty konferencyjne wykonuję od 2004 roku. Większość powstała w wyniku pracy przy organizacji Międzynarodowego Sympozjum EBHC Stowarzyszenia CEESTAHC. Współpracowałem również z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Zakres pracy: zdjęcia obiektów konferencyjnych, grafika wektorowa, obróbka skanów, projekty graficzne, skład i przygotowanie do druku

Międzynarodowa Konferencja HTAi 2004

Konferencja HTAi 2004 odbyła się w Krakowie w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2004 roku. Zgromadziła ona decydentów obszaru ochrony zdrowia z całego świata. Gościem honorowym był prezydent Lech Wałęsa.

Zakres pracy: projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku

HTAi 2004

do góry

Międzynarodowe Sympozjum EBHC

Konferencja organizowana co roku w Krakowie przez Stowarzyszenie CEESTAHC.

Zakres pracy: zdjęcia budynku, projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku

Sympozjum EBHC 2012

do góry

Sympozjum EBHC 2011

do góry

Sympozjum EBHC 2010

do góry

Sympozjum EBHC 2009

do góry

Sympozjum EBHC 2008

do góry

Sympozjum EBHC 2007

do góry

Sympozjum EBHC 2006

Gellner

Konferencja zorganizowana w 2005 roku przez Wydział Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zakres pracy: projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku

Gellner

do góry