Portfolio

Wydawnictwa: Książki

| Książki | Foldery | Programy teatralne | Krakowski Salon Poezji | Proceedings |

Do tej pory złożyłem 6 książek - jestem współautorem jednej z nich oraz wydawcą kolejnej. Cztery pozycje poświęcone są systemowi ochrony zdrowia, jedna to monografia dermatologiczna na temat pokrzywki, a jedna jest pracą naukową o utworach Mozarta.

Zakres pracy: redakcja i korekta tekstu, projekt okładki, obróbka skanów, zdjęcia, opracowanie grafiki, projekt typograficzny, skład i przygotowanie do druku

Racjonalna farmakoterapia pokrzywki

Autorzy: prof. Radosław Śpiewak, dr Danuta Plichta
Wydawca: Instytut Dermatologii sp. z o.o., seria "Scientoholic"
Rok wydania: 2014
Format: 16,5 x 23,5 cm
Objętość: 336 stron
Oprawa: miękka
ISBN 978-83-929579-5-9

Zakres pracy: projekt okładki, rysunki i opracowanie grafiki, projekt typograficzny, skład i przygotowanie do druku

Racjonalna farmakoterapia pokrzywki Racjonalna farmakoterapia pokrzywki Racjonalna farmakoterapia pokrzywki

do góry

Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń. Przegląd rozwiązań

Redakcja naukowa: Witold Paweł Kalbarczyk, Krzysztofa Łanda, Magdalena Władysiuk
Autorzy: Jakub Adamski, Marzena Bandurewicz, Teresa Domańska, Jacek Domejko, Piotr Gerber, Jakub Gierczyński, Cezary Głogowski, Marek Gorajek, Witold Paweł Kalbarczyk, Katarzyna Kolasa, Joanna Lis, Krzysztof Łanda, Kamila Malinowska, Marcin Matczak, Piotr Pawłowski, Adam H. Pustelnik, Aniela Schreyner, Tomasz Sławatyniec, Iwona Skrzekowska-Baran, Magdalena Władysiuk
Wydawca: CEESTAHC - seria wydawnicza Biblio-Teczka CEESTAHC
Rok wydania: 2011
Format: 17 x 24 cm
Objętość: 544 strony
Oprawa: miękka
ISBN 978-83-928558-1-1

Zakres pracy: projekt okładki, opracowanie grafiki, projekt typograficzny, skład i przygotowanie do druku

Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń. Przegląd rozwiązań Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń. Przegląd rozwiązań Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń. Przegląd rozwiązań

do góry

Pricing. Prices of reimbursed drugs, negotiations, and risk sharing

Redakcja naukowa: Krzysztofa Łanda
Autorzy: Kamila Wendykowska, Joanna Lis, Jakub Adamski, Katarzyna Bondaryk, Cezary Głogowski, Jakub Gierczyński, Małgorzata Budasz-Świderska, Gabriela Ofierska-Sujkowska, Iwona Skrzekowska-Baran, Magdalena Władysiuk
Wydawca: CEESTAHC - seria wydawnicza Biblio-Teczka CEESTAHC
Rok wydania: 2009
Wydanie elektroniczne
Format: PDF
Objętość: 352 strony

Zakres pracy: skład i przygotowanie do druku

Pricing. Prices of reimbursed drugs, negotiations, and risk sharing Pricing. Prices of reimbursed drugs, negotiations, and risk sharing Pricing. Prices of reimbursed drugs, negotiations, and risk sharing

do góry

Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka

Redakcja naukowa: Krzysztofa Łanda
Autorzy: Kamila Wendykowska, Joanna Lis, Jakub Adamski, Katarzyna Bondaryk, Cezary Głogowski, Jakub Gierczyński, Małgorzata Budasz-Świderska, Gabriela Ofierska-Sujkowska, Iwona Skrzekowska-Baran, Magdalena Władysiuk
Wydawca: CEESTAHC - seria wydawnicza Biblio-Teczka CEESTAHC
Rok wydania: 2009
Format: 17 x 24 cm
Objętość: 352 strony
Oprawa: miękka
ISBN 978-83-928558-0-4

Zakres pracy: projekt okładki, zdjęcia, opracowanie grafiki, projekt typograficzny, skład i przygotowanie do druku

Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka

do góry

Elementy ekspresji w utworach fortepianowych W.A. Mozarta. Fortepian współczesny - ograniczenia czy nowe możliwości?

Autor: Elżbieta Karaś
Wydawca: Maciej Dziadyk
Rok wydania: 2007
Format: 17 x 24 cm
Objętość: 80 stron
Oprawa: miękka
ISBN 978-83-926629-0-7

Zakres pracy: projekt okładki, obróbka skanów partytur, projekt typograficzny, skład i przygotowanie do druku

Elementy ekspresji w utworach fortepianowych W.A. Mozarta Elementy ekspresji w utworach fortepianowych W.A. Mozarta Elementy ekspresji w utworach fortepianowych W.A. Mozarta

do góry

Podstawowe cechy i zasady tworzenia koszyków świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach

Redakcja: Krzysztof Łanda
Autorzy: Krzysztof Łanda, Magdalena Władysiuk-Blicharz, Agnieszka Nadzieja, Marcin Gąsiorowski, Maciej Dziadyk
Wydawca: HTA Consulting
Rok wydania: 2006
Format: 17 x 24 cm
Objętość: 160 stron
Oprawa: miękka

Zakres pracy: redakcja i korekta tekstu, projekt okładki, opracowanie grafiki, projekt typograficzny, skład i przygotowanie do druku

Podstawowe cechy i zasady tworzenia koszyków świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach Podstawowe cechy i zasady tworzenia koszyków świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach Podstawowe cechy i zasady tworzenia koszyków świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach

do góry