Portfolio

Akcydensy: Ankiety medyczne

| Ulotki | Wizytówki | Kalendarze | Ankiety medyczne | Bilety teatralne |

Ankiety medyczne przygotowywałem w latach 2006-2009 na potrzeby badania POLTOS. Każda edycja badania była złożonym drukiem, częściowo na papierach samokopiujących, pokompletowanym w segregatory lub klejone bloki. Niektóre części zawierały również znaczniki do odczytu przez skaner analizujący wyniki. Ze względu na złożoność i równoległy druk w dwóch drukarniach było to przede wszystkim wyzwanie logistyczne, w którym arkusz kalkulacyjny był wykorzystywany równie często jak programy graficzne.

Zakres pracy: opracowanie projektu graficznego dla optymalnego rozmieszczenia treści, konsultacje z zespołem badawczym, skład i przygotowanie do druku, koordynacja druku i kompletacji ankiet

Badanie POLTOS - 2006

Ilość wzorów ankiet: 8
Objętość wzorów: łącznie 357 stron

Badanie POLTOS Badanie POLTOS

do góry

Badanie POLTOS - 2007

Ilość wzorów ankiet: 7
Objętość wzorów: łącznie 141 stron

Badanie POLTOS Badanie POLTOS Badanie POLTOS

do góry

Badanie POLTOS - 2008

Ilość wzorów ankiet: 8
Objętość wzorów: łącznie 183 strony

Badanie POLTOS - 2009

Ilość wzorów ankiet: 8
Objętość wzorów: łącznie 183 strony